Doelstellingen

De Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs heeft de volgende doelstelling:

  1. a. De deskundigheid en effectiviteit van de leden in hun werk te bevorderen; 

b. Kennis te vergroten en vaardigheden te verbeteren en ondersteuning te verlenen bij en te streven naar professionele uitoefening van het ombudswerk in het onderwijs;

c. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden;

d. haar expertise te delen met anderen ten behoeve van de verbetering van klachtbehandeling in het hoger onderwijs.

  1. De vereniging tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door:
    1. scholing van de leden te verzorgen door middel van gastsprekers en symposiumbezoek;
    2. organiseren van en deelnemen aan nationale en internationale evenementen op het gebied van klachtrecht in het onderwijs;
    3. informatie te verschaffen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van klachtrecht en jurisprudentie op het gebied van ombudswerk;
    4. al het overige, niet strijdig zijnde met de wet en de grondslag van de vereniging, te doen dat tot het realiseren van haar doelstelling bevorderlijk kan zijn.

 (Statuten VOHO (6 juni 2014) Artikel 3.)