Wie zijn wij

Ledenlijst Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs [1]

Vrije Universiteit Amsterdam,
mevr. drs. E.J. Poesiat,
ombudsman voor studenten en medewerkers (voorzitter)
e.j.poesiat@vu.nl

 

Hogeschool van Amsterdam,
mevr. mr. J. van Meerkerk,
ombudsman voor medewerkers (secretaris)
ombudsmanhvapersoneel@hva.nl

 

Erasmus UMC,
dhr. M.H.J. Buijk,
ombudsman sociale veiligheid
m.buijk@erasmusmc.nl

 

UMCU,
mevr. E.T.E. Copal- van der Neut,
ombudsman voor medewerkers
e.t.e.copal-neut@umcutrecht.nl

 

Hogeschool van Hall Larenstein,
mevr. M. Dijkhuizen,
ombudsman voor medewerkers
dijkhuizen@devertrouwenspersoon.nl

 

UMCU, mevr. mr. M.J.Y. Ermers,
ombudsman voor medewerkers
mermers@umcutrecht.nl

ROC Amsterdam, ROC van Flevoland,
dhr. R. de Groot,
ombudsman voor medewerkers en studenten
ombudsman@rocva.nl

 

ROC Midden Nederland,
mevr. mr. A.M.T. Hartemink,
ombudsman voor medewerkers
a.hartemink@rocmn.nl

 

Universiteit Utrecht,
dhr. dr. P.G.P. Herfs, 
ombudsman voor medewerkers;
bestuurslid European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE)
p.g.p.herfs@uu.nl

 

ROC van Amsterdam, ROC van Flevoland en VOva,
mevr. mr. H.D.W. Hoekstra,
ombudsman voor medewerkers en studenten en Functionaris Gegevensbescherming
m.hoekstrakrosenbrink@rocva.nl

 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht,
mevr. drs. T.M.I. Huiskamp,
ombudsman voor medewerkers
ombudsman@hku.nl

 

Regio College Zaandam,
mevr. drs. I. Kabbes, 
ombudsman voor medewerkers en studenten
ombudsman@regiocollege.nl

 

ROC Top Amsterdam,
mevr. drs. I. Kabbes, ombudsman voor medewerkers en studenten
ombudsman@roctop.nl

 

TU Delft,
dhr. mr. J.R.H.M. van Luyken,
ombudsman voor medewerkers
J.R.H.M.vanLuyken@tudelft.nl

 

De Haagse Hogeschool,
dhr. drs. S.E. Querido, 
ombudsman voor medewerkers
ombudsman@hhs.nl

 

Universiteit van Amsterdam,
mevr. drs. J.M.J. Schoone, ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten
ombudsfunctionaris@uva.nl

 

Maastricht University,
mevr. mr. A. Soedira, 
ombudsman voor medewerkers
Anna.soedira@maastrichtuniversity.nl

 

ROC Noorderpoort,
mevr. mr. A.E. Staal,
ombudsman voor medewerkers en studenten
ombudsman@noorderpoort.nl

 

Zuyd Hogeschool,
mevr. drs. P.M.H. Vanweersch, 
ombudsman voor medewerkers en studenten
ombudsman@zuyd.nl

 

Hogeschool Utrecht,
dhr. R. Versteegh,
ombudsman voor medewerkers
rene.versteegh@hu.nl

 

Vista College ROC Zuid – Limburg,
dhr. J.F.J. de Vries, 
ombudsman voor medewerkers en studenten
f.devries@vistacollege.nl

 

Universiteit van Twente,
dhr. Mr. H.G. Warmelink, 
ombudsman voor medewerkers en studenten
h.g.warmelink@utwente.nl

 

Erasmus Universiteit Rotterdam,
mevr. mr. drs. E. Weijnen,
ombudsman voor medewerkers
e.weijnen@deombudsfunctionaris.nl

 

[1] Iedereen die formeel een functie als Ombudsman in het onderwijs ( Universitair, Hoger of Middelbaar onderwijs, ROC ’s of Universitaire Medische Centra, UMC ’s) bekleedt kan een schriftelijke aanvraag doen bij het bestuur om lid te worden van de vereniging.