Wie zijn wij

Ledenlijst Vereniging Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs [1]

Universiteit Utrecht, dhr. mr. F.P. Sprik, ombudsfunctionaris voor medewerkers, (voorzitter)
Vertrouwenspersonen-personeel@uu.nl

ROC Amsterdam, ROC van Flevoland, dhr. R. de Groot, ombudsman voor medewerkers en studenten, (secretaris)
ombudsman@rocva.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, dhr. dr. P.G.P. Herfs,, ombudsman voor medewerkers, (bestuurslid) ombudsman@hku.nl en bestuurslid European Network of Ombuds in Higher Education (ENOHE)

AmsterdamUMC, mevr. mr. H.J.A. Krijnen, ombudsman voor medewerkers, (penningmeester) h.j.a.krijnen@amsterdamumc.nl

———————————————————————————–

UMCU, dhr. drs. M.P. Aarsman, ombudsman voor medewerkers, M.P.Aarsman@umcutrecht.nl

Erasmus UMC, dhr. M.H.J. Buijk, ombudsman sociale veiligheid,
m.buijk@erasmusmc.nl

Hogeschool van Hall Larenstein, mevr. M. Dijkhuizen, ombudsman voor medewerkers,
dijkhuizen@devertrouwenspersoon.nl

UMCU, mevr. drs. M.J.Y. Ermers, ombudsman voor medewerkers, Mermers@umcutrecht.nl

ROC Midden Nederland, mevr. mr. A.M.T. Hartemink, ombudsman voor medewerkers,
a.hartemink@rocmn.nl

Regio College Zaandam, mevr. drs. I. Kabbes, ombudsman voor medewerkers en studenten,
ombudsman@regiocollege.nl

ROC Top Amsterdam, mevr. drs. I. Kabbes, ombudsman voor medewerkers en studenten,
ombudsman@roctop.nl

Vista College ROC Zuid – Limburg, mevr. H. Maessen, ombudsman voor medewerkers en studenten,h.maessen@vistacollege.nl

Open Universiteit, dhr. H. van Montfort, ombudsfunctionaris voor medewerkers, h.vanmontfort@ou.nl

Hogeschool van Amsterdam, mevr. mr. J. van Meerkerk, ombudsman voor medewerkers, erelid VOHO, ombudsmanhvapersoneel@hva.nl

Universiteit Utrecht, mevr. A. Meijer MA, ombudsfunctionaris voor medewerkers,
Vertrouwenspersonen-personeel@uu.nl

Hogeschool InHolland, mevr. A. Mur, ombudsman voor medewerkers en studenten,
ombudsman@inholland.nl

Universiteit van Amsterdam, , mevr. mr. S. Ouchene, ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten, ombudsfunctionaris@uva.nl

TU Delft, mevr. mr. B.D. Peters, ombudsman voor medewerkers, emailadres.

Vrije Universiteit Amsterdam, mevr. drs. E.J. Poesiat, ombudsman voor studenten en medewerkers, erelid VOHO, e.j.poesiat@vu.nl

Wageningen University and Research, mevr. drs. J.M.J. Schoone, ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten, ombudsperson@wur.nl

De Haagse Hogeschool, dhr. drs. S.E. Querido, ombudsman voor medewerkers,
ombudsman@hhs.nl

TU Eindhoven, mevr. mr. dr. A.D.W. Soedira, ombudsman voor medewerkers, ombudsman@tue.nl

ROC Noorderpoort, mevr. mr. A.E. Staal, ombudsman voor medewerkers en studenten,
ombudsman@noorderpoort.nl

Zuyd Hogeschool, mevr. drs. P.M.H. Vanweersch, ombudsman voor medewerkers en studenten,
ombudsman@zuyd.nl

Hogeschool Utrecht, dhr. R. Versteegh, ombudsman voor medewerkers,
rene.versteegh@hu.nl

Universiteit van Twente, dhr. Mr. H.G. Warmelink, ombudsman voor medewerkers en studenten
h.g.warmelink@utwente.nl

Erasmus Universiteit Rotterdam, mevr. mr. drs. E. Weijnen, ombudsman voor medewerkers
e.weijnen@deombudsfunctionaris.nl

Saxion Hogeschool, mevr. mr. drs. E. Weijnen, ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten saxion@deombudsfunctionaris.nl

Rijksuniversiteit Groningen, mevr. mr. C.A. Winnubst, ombudsfunctionaris voor medewerkers en studenten, c.a.winnubst@rug.nl

Maastricht University, vacature, ombudsman voor medewerkers, emailadres

[1] Iedereen die formeel een functie als Ombudsman in het onderwijs ( Universitair, Hoger of Middelbaar onderwijs, ROC ’s of Universitaire Medische Centra, UMC ’s) bekleedt kan een schriftelijke aanvraag doen bij het bestuur om lid te worden van de vereniging.