Voor wie

Lidmaatschap van de vereniging is in de statuten (Artikel 6) geregeld. Iedereen die formeel een functie als Ombudsman in het Onderwijs (Universitair, Hoger of Middelbaar onderwijs ROC’s of Universitaire Medische Centra UMC’ s) bekleedt kan een schriftelijke aanvraag doen bij het bestuur om lid te worden van de vereniging. Daarnaast moet de functie van Ombudsman van een lid zijn beschreven in een reglement van de organisatie waarvoor hij/zij werkzaam is en waarin de functie, werkterrein, werkwijze, positie en mate van onafhankelijkheid, verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. (HHR VOHO)

Maar zolang dat niet het geval is kan een ombudsman als aspirant-lid worden toegelaten. Een aspirant-lid kan deelnemen aan alle bijeenkomsten. Zodra een aspirant-lid voldoet aan de in de statuten en HHR beschreven voorwaarden van lidmaatschap heeft een lid ook stemrecht.

Contributie bedraagt 90,-