Geschiedenis

Binnen het onderwijs in Nederland is de functie van ombudsman betrekkelijk nieuw. De eerste werd in 1996 aangesteld aan de Technische Universiteit Delft[1] en de tweede in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), beiden om klachten van studenten te behandelen. Aan de UvA was dit Mevr. mr. M.C. (Christel) Holtrop. Zij richtte in 2001 het Landelijk Overleg Ombudsmannen in het Hoger Onderwijs op. Dit was het LOOHO, de voorloper van de VOHO.

In 2014 werd dit overleg een vereniging door op 6 juni van dat jaar de statuten notarieel vast te stellen en zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De ombudsman van de Vrije Universiteit Amsterdam, Lies Poesiat, werd gekozen tot de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging. De ombudsman van de Hogeschool van Amsterdam, Jacqueline van Meerkerk, werd secretaris en de ombudsman van de Hogeschool Van Hall Larenstein, Ineke Vogelzang, werd penningmeester.

 

Christel Holtrop nam overigens in 2002 ook het initiatief tot de oprichting van het Europese netwerk European Network of Ombudsmen in Higher Education (ENOHE). In 2019 werd dit netwerk een officiële vereniging. Tot die tijd kon VOHO dankbaar gebruik maken van de website van ENOHE om informatie over de vereniging te delen. VOHO-lid Paul Herfs, ombudsman aan de Universiteit van Utrecht, is sinds de oprichting van de vereniging ENOHE gekozen tot bestuurslid.

[1] 1 november 1996 dhr. drs. W. Knippenberg.(E-mail 1 mei 2018 ombudsman TU Delft, dhr. ir. N.W. Graafland aan ombudsman VU)