Profiel

Voorbeeld profiel ombudsman

 

De functionaris

 

1. beschikt over een afgeronde opleiding, conflictbemiddeling, alsmede relevante ervaring.

2. beschikt over materie-deskundigheid, of op zijn minst gebleken materie-affiniteit,
d.w.z. kennis van of vertrouwdheid met wet- en regelgeving voor het hoger onderwijs en van de procedures en regelingen binnen de betreffende hoger onderwijsinstelling en de soms complexe dynamiek van onderwijsorganisaties.

3. heeft een academisch denkniveau.

4. heeft het vermogen situaties goed te analyseren en kan onderscheid maken tussen een klacht, een bezwaar en een beroep.

5. is bereid steeds te werken aan de professionalisering als Ombudsman, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie, ook op internationaal niveau. 

Houding 

De functionaris
1. dient van onbesproken gedrag en niet-controversieel te zijn.
2. moet met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze kunnen opereren.
3. is onbuigzaam in geval van pressie door partijen.
4. toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid.
5. toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding. 

Vaardigheden/competenties 

De functionaris

1. beschikt over organisatiesensitiviteit en bezit uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
2. is in staat onafhankelijk te acteren en vindt het werken in een solistische functie vanzelfsprekend.
3. moet kunnen om gaan met vertrouwelijkheid en in zijn/haar werk blijk geven van empathie, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid.
4. beschikt over vaardigheden in het omgaan met belangentegenstellingen en weerstanden; in het organiseren en communiceren; in het formuleren en vormgeven van beleidsvoorstellen en het vertalen van inzichten en informatie naar verbeterprojecten.
5. is duidelijk en in staat transparante afspraken te maken met de klager en de beklaagde.
6. is in staat de juiste feiten vast te stellen, bevindingen te presenteren zonder waardeoordeel en vast te stellen of een handeling zorgvuldig is of niet.
7. is vaardig in adviseren, bemiddelen, onderzoeken en aanbevelen.”